Witamy na naszej stronie!

SĘDZIMIRÓW

   

  Siedzibą Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, które prowadzi publiczną szkołę podstawową jest Sędzimirów w powiecie złotoryjskim, w województwie dolnośląskim.

Pierwsza nazwa miejscowości pojawiła się w 1305 roku, a w roku 1675 nazwę wsi zmieniono na Wilhemsdorf.

Wieś nasza ma niezwykły charakter, znajduje się w niej około 100 domów w tym 20 pochodzących z XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża.

Obecnie wieś liczy 440 mieszkańców. Jest bardzo malowniczo położona. W okresie letnim otaczają ją łany zbóż. W dali na wzgórzu widoczny jest zamek Grodziec, tam odbywają się jeszcze turnieje rycerskie. Z okien szkolnych widać wznoszący się stożek Ostrzycy, największe wzniesienie Pogórza Kaczawskiego.

Miejscowa ludność to repatrianci  z okolic Lwowa. Sędzimirowska szkoła rozpoczęła swą działalność w 1947 roku. Od tego czasu przechodziła różne zmiany organizacyjne : od placówki pełnooddziałowej do przekształcenia jej w filię. W lutym 2000 roku została formalnie zlikwidowana przez Rade Gminy Pielgrzymka, ale nie przestała istnieć!

Inicjatywa i przedsiębiorczość miejscowej społeczności doprowadziła w lipcu 2000 roku do powołania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów i otwarcia Małej Szkoły działającej w ramach programu MEN-u o tej samej nazwie. Organizacja odpowiada za wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi Sędzimirów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie szkoły, prowadzenie zajęć i szkoleń dla osób dorosłych, imprez, kursów edukacyjnych, sportowych, wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, mieszkańców wsi Sędzimirów.

Mieszkańcy działają w organizacjach na terenie swojej wsi, takich jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz w Grupie Odnowy Wsi.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim".
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA